Stichting Historisch Genootschap "De Blauwe Tram"

NZH tram A 323 ontmoet haar collega, de A 318, in de Geversstraat te Oegstgeest.

3 oktober 1960.

Jaarverslagen.

NZH tram A 619/620 (C-dienst) is zojuist vertrokken van het eindpunt Malieveld in
Den Haag en is onderweg naar Leiden. 14 augustus 1960.


HomeInhoudsopgave.

< Vorige   Volgende >       Klik op de foto's om het betreffende jaarverslag te openen. PDF.
     
     
     
     
NZH A 514 en NZH A 512 respectievelijk de B- en C-dienst van en naar Rijnsburg ontmoeten elkaar op de splitsing van de lijnen naar de kust en Oegstgeest Kerkbuurt (voor 1949 Haarlem), Leidsche buurt te Oegstgeest. 3 oktober 1960.

      
        Word donateur!


        Steun het Historisch Genootschap "De Blauwe Tram"

        en meldt u aan als donateur!   Klik hier.

        Donaties zijn van harte welkom!
        Wij verzoeken u een  bedrag van tenminste € 15,=
        over te maken op rekening: NL13 INGB 0000 412 327
        t.n.v de Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram,
        onder vermelding van "donatie".
        (een hoger bedrag mag natuurlijk ook)

        Met uw bijdrage,die voor125% aftrekbaar is voor de aangifte
        inkomstenbelasting, kan de collectie worden uitgebreid en 

        noodzakelijke kosten worden betaald.
        De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt
        als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.

       
Donateurs ontvangen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar
        het rijk geļllustreerde jaarverslag met een overzicht
        van onze activiteiten en verworven aanwinsten.
        Ook kunnen wij onze donateurs een rondleiding aanbieden in      
        ons NZH-depot te Delft. Schrijf een email:
Klik hier.


 

        Oproep:


        Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
        voordat de NZH trams gesloopt werden,
        diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.

        De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
        is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
        maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
        die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
 
        Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
        dan horen wij dat graag!
 
        Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer:
        010 - 5215215
of schrijf een email.  Klik hier 

        Doelstelling van de stichting:


        Hoofdoel van de stichting is het verwerven van documentatie

        en attibuten die betrekking hebben op het trambedrijf

        van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.


        Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige

        wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.


        Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen

        beschikbaar te stellen aan musea van erfgoed van

        de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.


        Leggen en onderhouden van contacten met instellingen

        die hetzelfde doel nastreven.


        Organiseren van presentaties en samenstellen van

        publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Contact:

Stichting Historisch Genootschap

“De Blauwe Tram”


e-mail: Klik  hier.

Telefoon: 010 - 5215215Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

Werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.

Copyright © 1961 - Historisch Genootschap "De Blauwe tram". Alle rechten voorbehouden.                                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap “De Blauwe Tram”, tenzij anders aangegeven.